فهرست آزمایش های ژنتیک مولکولی و پزشکی

آزمایش تشخیص ژنتیکی چاقی (تناسب اندام، رژیم غذایی و ورزش)

آزمایش تشخیص ژنتیکی بیماری آلزایمر

آزمایش تشخیص ژنتیکی سنگ کلیه

آزمایش توکسوپلاسما گوندی PCR

آزمایش تشخیص جهش JAK2 توسط PCR

آزمایش تشخیص بروسلا با PCR

آزمایش کروموزوم فیلادلفیا

آزمایش تشخیص ژنتیکی بیماری میگرن

آزمایش تشخیص مولکولی استرپتوکوک گروه β

آزمایش ژنوتیپ ویروس هپاتیت B

آزمایش گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی-2

آزمایش ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی

آزمایش تشخیص HLA کلاس I و II

آزمایش تشخیص HSV به روش Real-Time PCR

آزمایش کمیت ویروس هپاتیت C با روش RT-PCR

آزمایش ژنوتیپ ویروس هپاتیت C

آزمایش اندازه گیری کمی ویروس هپاتیت B

آزمایش جهش MTHFR

آزمایش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

آزمایش غربالگری اسید های اُرگانیک

آزمایش تشخیص مولکولی پاروویروس B19

آزمایش تشخیص مولکولی ویروس واریسلا-زوستر

آزمایش آسپرژیلوس (PCR)

آزمایش تشخیص ویروس BK

آزمایش تشخیص کیفی ویروس BK

آزمایش بتا فیبرینوژن PCR

آزمایش سیتومگالوویروسDNA

آزمایش تشخیص کمی CMV با روش PCR

آزمایش درماتوفیت با روش PCR

آزمایش ویروس اپشتین بار PCR

آزمایش تشخیص کمی EBV

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B5

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B51

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B8

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B27

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DR2

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DR3

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DR4

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DR5

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B7

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DQ2

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی DQ8

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی A

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی B

آزمایش آنتی ژن لکوسیت انسانی C

آزمایش سنجش کمی هپاتیت B

آزمایش سنجش کمی هپاتیت C

آزمایش تشخیص مولکولی عفونت سل

آزمایش تشخیص غیرتهاجمی پیش از تولد ناهنجاری‌های کروموزومی

آزمایش تشخیص موتاسيون در ژن MTHFR-C677T

آزمایش تشخیص موتاسيون در ژن MTHFR-A1298C

آزمایش آنفولانزا نوع A-B-کویید-19

آزمایش تشخیص جهش JAK2

آزمایش مهار فعال کننده پلاسمینوژن-1

آزمایش پروترومبین جهش 20210G-A

آزمایش تشخیص پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y

آزمایش تعیین جنسیت از خون مادر

آزمایش سندروم کالمن

آزمایش آزواسپرمی

آزمایش تعیین ابوّت

آزمایش بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY روی کروموزوم Y

آزمایش آلفا تالاسمی

آزمایش تالاسمی بتا

آزمایش هموفیلی A بررسی ژنتیکی با روش غیرمستقیم

آزمایش هموفیلی B به روش مستقیم

آزمایش سندروم کریگر-نجار

آزمایش بررسی ژن Jak

آزمایش موتاسیون G20210A در ژن F2

آزمایش فاکتور V Leiden

آزمایش پلی ‏مورفیسم 4G/5G

آزمایش نقش پروتئین C

آزمایش آپولیپوپروتئین B

آزمایش شناسایی مولکولی پلاکت خون

آزمایش بررسی ژنوتیپ برای مسمومیت با داروهای تیوپورین

آزمایش بررسی ژنوتیپ DPD؛ درمان با داروی 5-FU

آزمایش تشخیص مسمومیت5FU

آزمایش تست تعیین ژنوتیپ حساسیت به وارفارین؛ موتاسیون ژن‌های CYP2C9 و VKORC1

آزمایش تشخیص لوسمی پرومیلوسیتیک حاد

آزمایش لوسمی پرومیلوسیتیک-گیرنده آلفا رتینوئیک اسیدT(15,17)(q22,q21)

آزمایش لنفوم بورکیت

آزمایش ژنوتیپ APOE

آزمایش هورمون محرک فولیکول

آزمایش بررسی جهش‌های ژن NPM1, لوسمی میلوئیدی حاد

آزمایش آنالیز جهش IDH1 و IDH2

آزمایش جهش دومین تیروزین کینازی ژن BCR-ABL

آزمایش فیبروزکیستیک

آزمایش سندروم نونان

آزمایش سندروم تی ساکس

آزمایش سندروم لش نیهان

آزمایش فنیل کتونوری

آزمایش سندهوف

آزمایش تشخیص شربت افرا

آزمایش تشخیص نیمن پیک تیپ A

آزمایش تشخیص نیمن پیک تیپ B

آزمایش تشخیص نیمن پیک تیپ C

آزمایش سندرم هانتر

آزمایش تیروزینمیا 1

آزمایش تیروزینمیا II

آزمایش تیروزینمیا III

آزمایش تشخیص ویلسون

آزمایش تب مدیترانه ای

آزمایش آکندروپلازی

آزمایش سندرم باردت-بیدل

آزمایش کاداسیل

آزمایش نقص آنزیم بیوتینیداز

آزمایش بیماری مالتیپل اگزوستوزیس

آزمایش بیماری گوشه

آزمایش گالاکتوزمی کلاسیک

آزمایش صرع میوکلونوس پیشرونده لافورا

آزمایش لکودیستروفی متاکروماتیک

آزمایش هموکروماتوزیس

آزمایش متیل مالونیک اسیدمی

آزمایش اسیدوری موالونیک

آزمایش ایزووالریک اسیدمی

آزمایش جهش در ژن GJB2) Connexin 26)، ناشنوایی غیرسندرمی

آزمایش جهش ژن Connexin 30

آزمایش سندرم لی

آزمایش سندرم مِرف

آزمایش نوروپاتی چشمی ارثی لبر

آزمایش آلبینیسم چشمی

آزمایش آلبینیسم چشمی – پوستی

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیر سندرمی نوع1

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی موتانت زرد نوع 1B

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی تیروزیناز مثبت

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیرسندرومی نوع 3

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیرسندرومی نوع 4

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیرسندرومی نوع 5

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیرسندرومی نوع 6

آزمایش آلبینیسم چشمی پوستی غیرسندرومی نوع 7

آزمایش اپیدرمولیزیس بولوسا

آزمایش سندرم X شکننده

آزمایش آتاکسی تلانژکتازی

آزمایش آتاکسی اپیزودیک

آزمایش آتاکسی فردریش

آزمایش آتروفی چند سیستمی

آزمایش آتاکسی نخاع مخچه ای

آزمایش آتروفی عضلانی نخاعی

آزمایش وردینگ هافمن

آزمایش آتروفی عضلانی نخاعی نوع II

آزمایش کاگلبرگ- ولندر

آزمایش آتروفی عضلانی نخاعی نوع IV

آزمایش آبتالیپوپروتئینمی

آزمایش آدرنولوکودیستروفی

آزمایش سندرم آلپورت

آزمایش سندرم آلسترم

آزمایش آرژینینوسوکسینیک اسیدمی

آزمایش هانتیگتون

آزمایش آتروفی نخاعی‌ـ‌عضلانی بولبار

آزمایش هموفیلی A اینورسیون کروموزومهای ۱ و ۲۲

آزمایش هموفیلی A به روش مستقیم

آزمایش نقص فاکتور ۷

آزمایش نقص فاکتور 10

آزمایش فاکتور فون ویلبراند

آزمایش سندرم‌های شبه بیماری هانتینگتون

آزمایش دیستروفی میوتونیک نوع 1

آزمایش دیستروفی میوتونیک نوع 2

آزمایش پارکینسون نوجوانی نوع یک

آزمایش پارکینسون

آزمایش پلیزائوس مرزباخر

آزمایش دیسترفی عضلانی چهره-کتف-شانه

آزمایش دیستروفی عضلانی لیمب گیردل

آزمایش دیستونیا نوع ۵A

آزمایش دیستونی عمومی

آزمایش شارکوت ماری توث نوعA2

آزمایش شارکوت ماری توث نوع A4

آزمایش سیستیک فیبروزیس بررسی جهش شایع ΔF508

آزمایش موکوپلی‌ساکاریدوز نوع یک

آزمایش موکوپلی ساکاریدوز نوع یک بررسی ژنتیکی غیرمستقیم

آزمایش هیپرپلازی مادرزادی آدرنال

آزمایش هموسیستینوریا

آزمایش هایپرمتیونینمی

آزمایش سیستینوزیس

آزمایش لیپوفوشینوز سروئید نورونی

آزمایش سندروم سان فیلیپو

آزمایش سندروم مورکیو

آزمایش سندروم ماروتکس لامی

آزمایش سندروم اسلای

آزمایش پاراپلژی اسپاستیک ارثی

آزمایش سندرم رت

آزمایش دیستروفی عضلانی ایمری درایفوس

آزمایش آتاکسی فردریش

آزمایش هولوپروزنسفالی

آزمایش دیستروفی عضلانی دوشن

آزمایش لکودیستروفی سلول گلوبوئید

آزمایش فون ویلبراند

آزمایش نیمن پیک

آزمایش بیماری کاناوان

آزمایش نقص کارنیتین پالمیتیل ترانسفرانوز نوع 1A

آزمایش آلزایمر خانوادگی با شروع زودرس

آزمایش پورفیریا حاد متناوب

آزمایش آلکاپتونوریا

آزمایش آلفا یک آنتی‌تریپسین

آزمایش بررسي ريزحذف‌ در سندرم ولف هیرشهورن

آزمایش سندرم تکرار xq28 mecp2

آزمایش سندرم اسمیت مگنیس

آزمایش سندرم روبینشتاین طیبی

آزمایش سندرم سوتوس

آزمایش سندرم WAGR

آزمایش سندرم ویلیامز

آزمایش سندرم کری دو چت، 5p15

آزمایش سندرم دی جورج

آزمایش سندرم دی جورج 2,10p15

آزمایش سندرم لانگر-گیدیون

آزمایش سندرم میلر دیکر

آزمایش سندرم ریزحذف NF1

آزمایش سندرم آنجلمن

آزمایش سندرم پرادر ویلی

آزمایش سندرم حذف کروموزوم 1p36

آزمایش سندرم حذف کروموزوم 16p11.2

آزمایش سندرم حذف کروموزوم 3q29

آزمایش ریزحذف 9q22.3

آزمایش سندروم ریزحذف15q24

آزمایش سندرم کولن دی وریس

آزمایش سندرم فیلان مک درمید

آزمایش سندرم پُمپ

آزمایش پروپیونیک اسیدمی

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع I

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع III

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع IV

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع VI

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع V

آزمایش ذخیره گلیکوژن نوع IX

آزمایش موکولیپیدوز III گاما

آزمایش موکولیپیدوز III آلفا/بتا

آزمایش موکولیپیدوز II آلفا/بتا

آزمایش موکولیپیدوز نوع IV

آزمایش سیترولینمی

آزمایش کسیدوردوکتاز سیتوکروم P450

آزمایش لیپوئید پروتئینوزیس

آزمایش ایکتیوز لایه ای

آزمایش ایکتیوز هیستریکس مانند همراه با ناشنوایی

آزمایش ایکتیوز هارلکین

آزمایش سندرم کراتیت ایکتیوز ناشنوایی

آزمایش اکتیوز ولگاریس

آزمایش ایکتیوز همراه با کنفتی

آزمایش سندرم چانارین دورفمن

آزمایش سندروم شوگرن لارسن

آزمایش سندرم قلبی فاسیوکتانئوس

آزمایش هیپرکراتوز اپیدرمولیتیک

آزمایش اریترودرمی مادرزادی ایکتیوزیفورم غیربولوز

آزمایش بیماری ذخیره چربی خنثی با میوپاتی

آزمایش سندرم پندرد

آزمایش سندرم ولفرام

آزمایش سندرم استیکلر

آزمایش سندرم وایسنباخر زویمولر

آزمایش سندرم متابولیک

آزمایش سندرم تخمدان پلی کیستیک

آزمایش سندرم گیلن باره

آزمایش سندرم تونل کارپال

آزمایش سندرم داون

آزمایش سندرم های سوء جذب

آزمایش سندرم اهلرز دانلوس

آزمایش سندرم مارفان

آزمایش فلج اطفال و سندرم پس از فلج اطفال

آزمایش سندرم تریپل A

آزمایش کمبود گابا ترانس آمیناز

آزمایش کمبود ACAD9

آزمایش کمبود 3-هیدروکسی‌اسیل کوآ دهیدروژناز

آزمایش کمبود آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره کوتاه

آزمایش کمبود آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بسیار بلند

آزمایش کمبود آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره متوسط

آزمایش کمبود آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره کوتاه/شاخه

آزمایش استئوکندریت دیسکانس خانوادگی

آزمایش کمبود پراکسیزومال آسیل کوآ اکسیداز

آزمایش اسپوندیلوآنکندرودیسپلازی با اختلال در تنظیم ایمنی

آزمایش میوپاتی تجمع اکتین

آزمایش میوپاتی میله ای داخل هسته ای

آزمایش میوپاتی نمالین

آزمایش میوپاتی کلاهک

آزمایش سندروم بارایتسر زمستان

آزمایش سندرم مگاسیستیس میکروکولون هیپوپریستالسیس روده

آزمایش کمبود آمینواسیلاز 1

آزمایش کمبود آدنوزین دآمیناز 2

آزمایش کمبود آدنوزین مونوفسفات

آزمایش کمبود پورین نوکلئوزید فسفوریلاز

آزمایش دیسپلازی ژلئوفیزیکی

آزمایش دیسکینزی مربوط به ADCY5

آزمایش سندرم مک کیون آلبرایت

آزمایش هیپرپلازی آدرنال ماکرونودولار اولیه

آزمایش کمبود آدنیلوسوکسینات لیاز

آزمایش آسپارتیل گلوکوزامینوریا

آزمایش دیسژنزی لوله های کلیوی

آزمایش هایپراگزالوری اولیه

آزمایش سندرم Xia-Gibbs

آزمایش سندرم همولیتیک-اورمیک آتیپیک

آزمایش سندرم Aicardi-Goutières

آزمایش سندرم آیکاردی

آزمایش اوتولوپنیا

آزمایش پلی اندوکرینوپاتی خودایمنی-کاندیدیازیس-دیستروفی اکتودرمی

آزمایش سندرم عدم حساسیت به آندروژن

آزمایش استئولیز چند مرکزی، ندولوز و آرتروپاتی

آزمایش عدم تحمل لاکتوز

آزمایش سندرم آلاژیل

آزمایش سندرم تیتز