آزمایشگاه های تست فوری کوید 19

نام آزمایشگاه استان اطلاعات آزمایشگاه
آزمایشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جم کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مادر کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بوعلی کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهار کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر علی بخشی کرمانشاه کرمانشاه اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سینا یزد یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان مجیبیان یزد یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکزی یزد یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سینا یزد یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک امام علی(ع) (آوین) یزد یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس صفاییه یزد اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دی همدان همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فاضل ملایر همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فرزان همدان همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکز تشخیص درمانی موسسه دارالایتام مهدیه همدان همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه زیماژن همدان همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فارابی همدان همدان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش هرمزگان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کوید 19 مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری مجتمع آموزشی ، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس هرمزگان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آتش آب پرور بندرعباس هرمزگان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر قریب بندرعباس هرمزگان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی کوثر مرکزی مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانشمند اراک مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان سینا اراک مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان اراک مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر محبی آشتیانی ساوه مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کوثر ساوه مرکزی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نوین ژنتیک ساری مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دانش تنکابن مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس چالوس مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رازی بابل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس آمل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر حسام محسنی نوشهر مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه هراز آمل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر نیرین قائم شهر مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر هدایتی قائم شهر مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین قائم شهر مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر احمدی بهشهر مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مازندران مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نگین ساری مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه صبا گیلکی بیشه بابل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر فیروزجاهی بابل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش بابل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور بابل مازندران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش لرستان لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نور لرستان لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکزی لرستان لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاستور لرستان لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه اساتید خرم آباد لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسنی بروجرد لرستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آشتیانی رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه افراه گیلان گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رازی رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهر لاهیجان گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهر رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جم رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه افرا رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه باران رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر امیدواری بندر انزلی گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر کشاورز رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نیلو رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر دریاکار رشت گیلان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده گرگان گلستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی لاندا گرگان گلستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا گنبدکاووس گلستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی گنبدکاووس گلستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کاوش گرگان گلستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر دبیری کرمان کرمان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه وطن خواه جیرفت کرمان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نور سنندج کردستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاستور سنندج کردستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر حسینی نسب سنندج کردستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کلینیک شهید قاضی سنندج کردستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی بهار سنندج کردستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاستور قم قم اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بوعلی قم قم اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مصدق قم قم اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش قم قم اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه بقیه الله الاعظم(عج) قم قم اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه خاتم قزوین قزوین اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهار قزوین قزوین اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر فرزام قزوین قزوین اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه خاتم (ص)قزوین قزوین اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سنا قزوین قزوین اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پیوند شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر سعادتی شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سینا شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر محمدصالحی شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی و مولکولی دکتر محبی فسا فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر مدرسی لارستان فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر مهرابی گراش فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص مولکولی معاونت بهداشت جهرم فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی پزشکی پارس شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه راز شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آنالیز شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی اکسیژن شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهرگان شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکز درمان ناباروری دکتر رستمی شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فرهمند شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر رحمان نیا شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریانا شیراز فارس اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر دبیری زاهدان سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه توحید زاهدان سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی خصوصی نوین زاهدان سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریا زاهدان سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه امید زاهدان سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کرونا ویروس چابهار سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی سمنان سمنان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهار زنجان زنجان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر میرشهابی زنجان زنجان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس دکتر جزایری اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک نرگس اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر باقر رامهرمز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر عصاریان دزفول خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه شفا دزفول خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نورژن اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آیت الله نبوی دزفول خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نورژن اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آژمایشگاه پاستور اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان شرکت نفت اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه هلال احمر اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ملل اهواز خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان بعثت پتروشیمی ماهشهر خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهر مسجد سلیمان خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاستور(شوش) خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص مولکولی آبادان خوزستان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر قزلباش بجنورد خراسان شمالی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر فاضل بجنورد خراسان شمالی اطلاعات بیشتر
آزمايشگاه ابن سینا مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر موید مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر اجتهادی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارسیان مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ابن سینا مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه حکیم مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر اکبرزاده مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نوید مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پردیس حافظ مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان رضوی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نیکان مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک دکتر اکبرزاده مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آیت اللهی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نوروز پور مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پانیذ مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ابوریحان مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نور مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه موسی نژاد کاشمر خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر منصف مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر نوید فتحی مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان ناظران مشهد خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کرونا ویروس جهاد دانشگاهی نیشابور خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رویش سبزوار خراسان رضوی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا بیرجند خراسان جنوبی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بوعلی زنجان چهارمحال بختیاری اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر محمدی لردگان چهارمحال بختیاری اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کوثر بروجن چهارمحال بختیاری اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه المهدی شهرکرد چهارمحال بختیاری اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی اوستا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نور تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتولب تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژِی آزادی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارت تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه صفائیه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کاج تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه لاوازیه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی الزهرا(س) تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جردن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه خیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سپنتا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه خیریه صاحب کوثر تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک بهار تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان دی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارسه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان جم تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان مهراد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرامش تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رها تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آلبرت تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان مهر تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه شهریار تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حمیدیه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پزشکی ری نوین شهر ری تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه17 تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فارابی ظفر تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مرکزی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی قلهک تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی لامارک تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه تخصصی سلامت و دیابت تابان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آسیب شناسی پارسیان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژِی مدیکال تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مسعود تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه یکتا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نانو تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه قدس تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی نامدار تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تهران لب تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر خسروشاهی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی خاورمیانه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مندل تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دنا(نیلوفر سابق) تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مانا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بقراط تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد-تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه‌ پاتوبیولوژی ‌ولیعصر(عج) اسلامشهر تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه قلی زاده اسفندی ورامین تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان شرکت نفت تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه میلاد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فرجاد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس طب تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کاویان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر ویشکایی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس لب ورامین تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان آراد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دلتا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سپید ورامین تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه برسا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهمن طب تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه امگا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فرین تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تات تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان محک تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پادینا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان بانک ملی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان عرفان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان تریتا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان لاله تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان آتیه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه اروند تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان فرهیختگان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نبض تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان کسری تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آتبین تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان بهمن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان پیامبران تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سما تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مدیکو تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان گاندی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه یوسف آباد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کرونا ویروس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی شکوه تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی نوروژن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه صنیع خانی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ویژن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تهران طب تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مایسا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آبتین(شهریار) تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آسا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پرژن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان نیکان غرب(ایثار) تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه توانا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ویروس شناسی امیر آباد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ویروس شناسی مدرن تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نگین پویا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سیتوژنوم تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه رازی(شهریار) تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان محب مهر تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان صارم تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آفاق تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر وهاب زاده تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرتا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص طبی تاو تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر حیدری تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کانون هموفیلی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه امروز تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه برترتهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه دکتر فتح الله زاده تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نور اسلامشهر تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک یارا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه محققین اسلامشهر تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر راستگو اسلامشهر تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه یادگار تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر حیدریان شهرری تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص مولکولی درمانگاه شبانه روزی سلیم تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ماهان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پژوهشکده رویان تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آینده ورامین تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رصد تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان تندیس تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پژوهشگاه ابن سینا تهران تهران اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بوشهر بوشهر اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهر بوشهر بوشهر اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جهاد دانشگاهی بوشهر بوشهر اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دی برازجان بوشهر اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ابوطالب بوشهر بوشهر اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ارم ایلام ایلام اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه خورشید ایلام ایلام اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک مانا ایلام ایلام اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارک اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریا اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه الزهرا(س) خمینی شهر اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بصیر اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مهدیه اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه میلاد‌ اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه نوبل اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی جی اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر یاران اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه وحید اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مفید اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ملل اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه الزهرا(س) زرین شهر اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فروغ آزما(دانشگاه آزاد) اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر کیان ارثی اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کاریوژن اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام کاشان اصفهان اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مای ژن اردبیل اردبیل اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آریان ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان آیت الله خویی خوی آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکز بهداشت ماکو آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان میلاد ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش پیرانشهر آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی ماهان ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر غیبی ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تشخیص پزشکی نانو ارومیه آذربایجان غربی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صدر تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش 2 (قهرمانزاده) تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر قره سوران تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دانش میانه آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه واحدی تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه لاندا تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج) تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فردوس تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه حیات تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه سلام تبریز آذربایجان شرقی اطلاعات بیشتر
آزمايشگاه تشخيص طبي آراد کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکزی کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه جهان کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه رازی کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه مرکزی کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه فردیس کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهار کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پویش کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کاشف کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر هشتگرد البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهنام اشتهارد البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی امین کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پارس ژنوم کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان تخت جمشید کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه البرز هشتگرد البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهبد کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه کوروش مهرشهر البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک دنا کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بیمارستان کسری کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه گوهردشت کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهنود کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه آتیه البرز کرج البرز اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بهستون کرج البرز اطلاعات بیشتر