دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

پیر نشدن RNA در نتیجه تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، برخی از مولکول های RNA در سلول های عصبی مغز تا پایان عمر بدون تجدید ماندگاری دوام می آورند. دانشمندان علوم اعصاب اکنون به همراه محققان آلمانی، اتریش و ایالات متحده نشان داده اند که چنین است. RNAها عموماً مولکول هایی با عمر کوتاه هستند که به طور مداوم برای سازگاری با شرایط محیطی بازسازی می شوند. این گروه تحقیقاتی امیدوار است با یافته ...

ادامه خبر