دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

فراخوان کیت های تشخیص سریع هپاتیت ویروس C و B

همسو با اجرای طرح وزارت بهداشت مبنی بر حذف هپاتیت های ویروسی تا سال 1410 به اطلاع کلیه شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی می رساند در صورت دارا بودن آمادگی و ظرفیت تامین کیت های تشخیص سریع هپاتیت ویروس C و B نسبت به اعلام درخواست با شرایط زیر اقدام نمایند:

داشتن الزامات عمومی ثبت کالا / اخذ پروانه ساخت
در خصوص کیتهای وارداتی ، دارا بودن ت...

ادامه خبر