دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

فاژها آخرین راه برای مهار مقاومت ضد میکروبی

به گزارش روابط پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، دانشمندان دانشگاه ساوتهمپتون کشف کرده اند که باکتری ها می توانند سیستم های دفاعی خود را با هم جفت کنند تا نیرویی بزرگ، بیشتر از مجموع اجزای آن، برای مقابله با حملات ویروس های فاژ ایجاد کنند. درک نحوه واکنش باکتری ها به این نوع ویروس گام بزرگی در مبارزه با مقاومت ضد میکروبی است.

این تحقی...

ادامه خبر