دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

کشف ساختار موثر در بهبود درمان CAR

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، گیرنده های آنتی ژن کایمریک (CARs) زمینه جدیدی از پیشرفت های درمانی را برای سرطان های نادر و غیرقابل درمان باز کرده اند، زیرا آنها توانایی ارائه درمان های هدفمندی را دارند که می توانند سلول های تومور را از بین ببرند. CARهای پپتید محور (PC-CARs) متکی به پپتیدهای خاص، بارکدها هستند که از پروتئین های درون سلول ایجاد شده توسط انکوژن های ب...

ادامه خبر