دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

بیست اردیبهشت ماه، روز جهانی بستنی علمی

روز جهانی بستنی علمی روزی است که محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی جهان، در یکی از فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها، اقدام به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلی و یا علاقه خود همراه با خوردن یک بستنی می کنند. مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و همچنین بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری از اهداف نامگذاری این روز است. نام گذار این روز انتشارات زیست فناوری ایران و مبتکر ...

ادامه خبر