دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

نقش رژیم غذایی دوران بارداری در بروز اوتیسم

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، تیم کوچکی از متخصصان بهداشت عمومی از دانشگاه گلاسکو و مؤسسه بهداشت عمومی نروژ، ارتباط احتمالی بین برخی موارد اوتیسم و ​​رژیم غذایی دوران بارداری را گزارش می دهند. این گروه در مطالعه خود، اطلاعات موجود در دو پایگاه داده بزرگ از اطلاعات پزشکی هزاران مادر و دختر در نروژ و انگلیس را تجزیه و تحلیل کردند. تحقیقات قبلی نشان داده است که به ن...

ادامه خبر