دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

نقش انواع ژنتیکی نادر در آلوپسی آندروژنتیک

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، تحقیقات قبلی در مورد ریزش مو با الگوی مردانه، که به آن آلوپسی آندروژنتیک نیز گفته می شود، چندین گونه ژنتیکی رایج را دخیل دانسته است. متخصصین ژنتیک انسانی از بیمارستان دانشگاهی بن (UKB) و واحد تحقیقات بین رشته ای زندگی و سلامت در دانشگاه بن اکنون یک بررسی سیستماتیک در مورد میزان مشارکت انواع ژنتیکی نادر در...

ادامه خبر