دسترسی سریع به آزمایشگاه های سراسر کشور

کشف سیستم جدید ویرایش ژن برای مقابله با بیماری های پیچیده

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، ژنوم انسان از حدود 3 میلیارد جفت باز تشکیل شده است و انسان ها 99.6 درصد از نظر ساختار ژنتیکی یکسان هستند. این 0.4 درصد کوچک هر تفاوتی بین یک فرد و فرد دیگر را به حساب می آورد. ترکیبات خاصی از جهش ها در این جفت های پایه، سرنخ های مهمی در مورد علل مشکلات پیچیده سلامتی، از جمله بیماری های قلبی و بیماری های تخریب کننده عصبی مانند اسکیزوف...

ادامه خبر