استخدام کارشناس آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی استخدام می کند:

شرایط عمومی:
- کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، ژنتیک، میکروبیولوژی و علوم زیست شناسی
- حداکثر 30 سال سن
- آشنایی با یکی از تکنیک های RT-PCR,HPLC,MLPA,RFLP,Fish
- سکونت در شهر های تهران، اصفهان و شیراز
- مجرد

شرایط کاری:
تمام وقت
بیمه و اضافه کاری
سنوات شغلی و سابقه حرفه ای
شیفت صبح و عصر


ارسال رزومه:
info@azmayesh.info