کمک باکتری ها به گربه های خانگی در برقراری ارتباط

به گزارش روابط پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، بسیاری از پستانداران، از گربه ها و سگ های خانگی گرفته تا پانداهای غول پیکر، از رایحه برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. یک مطالعه جدید از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس نشان می دهد که چگونه گربه های خانگی با استفاده از بوهایی که از خانواده های باکتری هایی که در غدد مقعدی زندگی می کنند، سیگنال هایی را به یکدیگر ارسال می کنند. این کار در 8 نوامبر در Scientific Reports منتشر شد.

این مطالعه به تحقیقات فزاینده ای در مورد رابطه بین میکروب ها و بو در پستانداران، از جمله سگ های اهلی، حیوانات وحشی مانند روباه، پانداها و کفتارها و انسان می افزاید. عطر گربه ها از ترکیبی از ترکیبات آلی فرار از جمله آلدئیدها، الکل ها، استرها و کتون ها می آید. این عطرها در حالی که اغلب برای بینی انسان قابل تشخیص نیستند، در رفتار و زندگی اجتماعی گربه ها مهم هستند. آنها قلمرو را مشخص می کنند، جفت را جذب می کنند و رقبا را دفع می کنند.

کانی روجاس، یک محقق فوق دکترا که با پروفسور جاناتان آیزن در دپارتمان تکامل و اکولوژی و مرکز ژنوم UC Davis کار می کند، یک مطالعه سه قسمتی در مورد ترشحات غدد مقعدی از گربه های خانگی را رهبری کرد. آنها از توالی یابی DNA، طیف سنجی جرمی و کشت میکروبی برای بررسی مواد شیمیایی موجود در ترشحات و میکروب های سازنده آنها استفاده کردند.

افراد در این مطالعه 23 گربه خانگی بودند که در بیمارستان آموزشی پزشکی دامپزشکی UC Davis برای اعمال انتخابی مانند تمیز کردن دندان مراجعه کردند.

پنج جنس از باکتری ها (Corynebacterium، Bacteroides، Proteus، Lactobacillus و Streptococcus) به طور کلی غالب بودند، اما ترکیب میکروبی بین گربه ها بسیار متغیر بود. گربه های مسن تر معمولاً میکروبیوم متفاوتی نسبت به حیوانات جوان داشتند. همچنین برخی تفاوت های ظاهری در گربه هایی که به عنوان چاق ارزیابی شده بودند، وجود داشت، اما حجم نمونه برای تأیید این موضوع به اندازه کافی بزرگ نبود. جمعیت میکروبی همچنین ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند رژیم غذایی گربه، شرایط سلامتی و محیط زندگی کلی آن قرار گیرد.

با نگاهی به مواد شیمیایی تولید شده در غدد مقعدی، محققان صدها ترکیب آلی را شناسایی کردند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی نشان داد که باکتری های ساکن در غده مقعد می توانند مسئول ساخت این ترکیبات باشند.

محققان امیدوارند که این مطالعه را ادامه داده و گسترش دهند تا گربه های خانگی و همچنین گونه های دیگر گربه ها را شامل شود.