کشف علل جدید برای سرطان استخوان نادر و کشنده

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، اطلاعات کمی در مورد ژنتیک و بیولوژی کوردوما، یک تومور استخوانی نادر و تهاجمی وجود دارد. کوردوما برای حدود یک میلیون نفر در ایالات متحده در سال رخ می دهد و 5٪ از آنها کودکان هستند. این تومورها می توانند در هر نقطه از ستون فقرات در بزرگسالان ایجاد شوند. با این حال، در کودکان، این تومورها بیشتر در قاعده جمجمه ایجاد می شوند و حذف کامل جراحی را چالش برانگیز یا غیرممکن می کنند. هر گونه بقایای تومور با دوزهای بالایی از تابش درمان می شود که می تواند باعث آسیب قابل توجهی به مغز در حال رشد شود. تیمی از محققان در مرکز پزشکی شخصی در بیمارستان کودکان لس آنجلس، یک مطالعه ژنومی منتشر کرده است که دو دسته از علل ژنتیکی کوردوما را در کودکان کشف می کند.

پیدا کردن دلایلی که باعث ایجاد انواع مختلف کوردوما می شود، می تواند به توسعه استراتژی های درمانی بهتر برای کودکان منجر شود. مطالعات قبلی عمدتاً در بزرگسالان انجام شده است، محققان می دانند که تومورهای کودکان می توانند متفاوت ظاهر شوند و رفتار کنند. برای مثال، تومورهای جامد اطفال به احتمال زیاد توسط تغییرات زیربنایی مولد ایجاد می شوند، تغییراتی که می توانند به نسل های آینده منتقل شوند، خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.

چند سرنخ ژنتیکی

مطالعات قبلی کوردوما نشان داد نقص ژنتیکی اولیه در یکی از زیرگروه های این بیماری، آکوردومای کودکان با تمایز ضعیف، از دست دادن SMARCB1 است، ژنی که یکی از اعضای کلیدی مجموعه بازسازی کروماتین SWI/SNF را کد می کند، که برای بازسازی روش بسته بندی DNA در داخل سلول گروهی از پروتئین ها مرتبط هستند. در حالی که عوامل خطر ژنتیکی اضافی و جهش های جسمی (اکتسابی) در تومورها از زیرگروه های دیگر شناسایی شده اند، هیچ مکانیسم بیولوژیکی مشترکی وجود نداشت که همه این گونه ها را به هم متصل کند. علاوه بر این، مطالعات ژنومی قبلی کوردوما فقط بر روی ژنوم DNA هسته ای متمرکز بود و ژنوم DNA میتوکندری را به طور کامل نادیده گرفت.

تیم تحقیقاتی CHLA قبلاً نقش های علّی و مؤثر گونه های DNA میتوکندریایی را در انواع سرطان های کودکان شناسایی و منتشر کرده بود. در مطالعه حاضر، آنها بررسی ژنوم دوگانه را با تعیین توالی نواحی کدکننده (اگزون) همه ژن ها در ژنوم DNA هسته و همچنین کل ژنوم DNA میتوکندری، 29 نمونه تومور کوردوما از 23 بیمار کودک انجام دادند. به دلیل نادر بودن کوردوما، این نمونه ها توسط شش مرکز پزشکی دانشگاهی مختلف در سراسر کشور ارائه شد. برای تعیین اینکه آیا یافته های آنها منحصر به کوردوما کودکان است، نویسنده اول، حسامدین حکیم جوادی، دکترا، دانشمند بیوانفورماتیک بالینی در CHLA، مجموعه داده های توالی یابی کل ژنوم 93 کوردوما و بافت های نرمال منطبق با آنها را که از یک گروه 80 نفری مشتق شده بودند، تجزیه و تحلیل کرد.

نشان داده شد که تومورهای پنج نفر از 23 بیمار کوردوما اطفال (22 درصد) حامل درج ها و حذف های زیرین کوتاه (indels) در ژن ARID1B هستند. همان جهش در بافت طبیعی یکی از پنج بیمار مشاهده شد. مطالعات محاسباتی یک احتمال قوی را نشان داد که آنها منشأ ژرمینال را در بیماران باقی مانده دارند، که آنها را به عنوان عوامل خطر برای کوردوما کودکان مطرح می کند. این یافته ها یک مسیر بیماری مشترک را در زیرگروه های مختلف کوردوما نشان می دهد که ممکن است بیان ژن را از طریق نقص در مجموعه بازسازی کروماتین SWI/SNF تغییر دهد. این مطالعه تأثیر متقابل بالقوه بازسازی کروماتین و متابولیسم میتوکندری را در پیدایش کوردوما دارد. بنابراین بسیار جالب خواهد بود که درک شود که چگونه این ممکن است باعث رشد این تومورها شود. کشف این می تواند اولین گام مهم برای توسعه درمان های هدفمندتر و موثرتر برای کوردوما در بیماران اطفال و بزرگسالان باشد.