عوامل موثر افزایش حساسیت به COVID-19

به گزارش واحد ژنتیک پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، محققان دپارتمان زیست پزشکی محاسباتی در Cedars-Sinai می خواستند دریابند که کدام عوامل بیشتر بر حساسیت به عفونت COVID-19 و شدت بیماری تأثیر می گذارد. ژنتیک نقش بیشتر دارد یا محیط خانه؟، یعنی میکروب هایی که در زندگی روزمره در گردش هستند؟ نتایج اخیر نشان می دهد که در ابتدا، تفاوت ها در محیط خانه مشترک بیشتر بر افرادی که به کووید-19 آلوده شده اند تأثیر می گذارد تا تفاوت های ژنتیکی. اما با گذشت زمان، اهمیت این تفاوت ها در محیط خانه مشترک کاهش یافت و اهمیت ژنتیک افزایش می یابد. کووید-19 بیش از 340 میلیون نفر را در ایالات متحده آلوده کرده است که بر ضرورت انجام تحقیقات درمانی و کشف درمان های بالقوه تاکید دارد. با این حال، تا قبل از این مطالعه، اطلاعات کمی در مورد اینکه چگونه محیط و زمینه ژنتیکی یک فرد بر تجربه آنها با ویروس تأثیر می گذارد، شناخته شده بود.

محققان با استفاده از سوابق سلامت الکترونیکی مرکز پزشکی ایروینگ دانشگاه نیویورک، 12764 بیمار را شناسایی کردند که نتایج قطعی اعم از مثبت یا منفی از آزمایش PCR برای COVID-19 دریافت کردند. این بیماران متعلق به 5676 خانواده با میانگین 2.5 عضو خانواده بودند که دچار کووید-19 شده بودند. بازه زمانی مورد مطالعه از 21 فوریه 2020 تا 24 اکتبر 2021 بود. تجزیه و تحلیل محققان نشان داد که در شروع همه گیری، ژنتیک 33 درصد از تغییرات در حساسیت را به خود اختصاص داده است. با این حال، در نیمه دوم مطالعه تحقیقاتی، ژنتیک 70 درصد از تغییرات در حساسیت را به خود اختصاص داد.

هنگام اندازه گیری شدت کووید-19 در بیماران، محققان همچنین دریافتند که ژنتیک یک بیمار بیشتر از محیط خانه او نقش دارد. شدت بیماری با طول مدت بستری در بیمارستان تعریف شد. ژنتیک 41 درصد از تغییرات را توضیح می دهد در حالی که محیط مشترک 33 درصد را توضیح می دهد. محققان به ویژه از درصد حساسیت شگفت زده شدند. از آنجایی که این یک بیماری عفونی است، فرض کردند که تفاوت های محیطی خانه بیشترین تنوع را برای کل مطالعه توضیح می دهد. این کار همچنین نشان می دهد که عوامل ژنتیکی خاصی که بر حساسیت و شدت تأثیر می گذارند به طور کامل شناسایی نشده اند. این امر از نظر هدایت منابع و تعیین اهداف تحقیقاتی آتی بسیار مهم است. این مطالعه اطلاعات و بینش های مهمی را برای همه گیری های آینده فراهم می کند.