شوک سازمان سنجش به داوطلبان کنکور سراسری

به گزارش روابط پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، طبق اطلاعیه منتشر شده کنکور نوبت اول کارشناسی 1403 به تعویق افتاد.
& داوطلبان به جای شرکت در کنکور نوبت اول (دی ماه) 1403 باید اردیبهشت و تیرماه در کنکور شرکت کنند.

شرح فرایند

نوبت اول

نوبت دوم

زمان ثبت نام

21/08/1402 تا 27/08/1402

07/01/1403 تا 12/01/1403

اجرای آزمون

06/02/1403 1403/02/07,

1403/04/08 , 1403/04/07

&