اولین کنگره بین المللی ژنتیک سرطان برگزار می شود

اولین و بزرگترین کنگره ژنتیک سرطان (کنسر ژنتیکس و ژنومیکس) با مشارکت مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی به عنوان رویداد جانبی هشتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی در تاریخ 1 لغایت 3 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود

محورهای کنگره کنسر ژنتیکس و ژنومیکس:

روش های جدید تشخیص سرطان

روش های جدید درمان سرطان

روش های جدید پیشگیری از سرطان

گروه های هدف کنگره کنسر ژنتیکس و ژنومیکس:

تمامی پژوهشگران در هر رشته تحصیلی امکان ثبت نام دارند

هزینه کنگره کنسر ژنتیکس و ژنومیکس:

رایگان - ویژه خانواده بزرگ کنگره بین المللی زیست پزشکی (پرمخاطب ترین کنگره بین المللی پزشکی در ایران)

تاریخ های مهم کنگره کنسر ژنتیکس و ژنومیکس:

تاریخ شروع پذیرش مقالات: 1 فروردین ماه 1403
تاریخ اتمام مهلت ارسال مقالات: 20 شهریور ماه 1403
تاریخ داوری مقالات: هم زمان با ارسال مقالات
تاریخ برگزاری کنگره: 1 لغایت 3 آبان ماه 1403

ثبت نام در کنگره ژنتیک سرطان - کنسر ژنتیکس و ژنومیکس:

کنگره ژنتیک سرطان - کنسر ژنتیکس و ژنومیکس

کنگره بین المللی ژنتیک سرطان و ژنومیکس - کنسر ژنتیکس و ژنومیکس