ارتباط میکروبیوم دهان و عملکرد شناختی در افراد مسن

به گزارش روابط پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، در مطالعه اخیر منتشر شده در مجله تغذیه، سلامت و پیری، محققان ارتباط بین میکروبیوم دهان و عملکرد شناختی را در میان بزرگسالان مسن ایالات متحده (ایالات متحده) تعیین کردند.

اختلال شناختی و زوال عقل چالش های جدی سلامتی در جمعیت های سالخورده هستند که زوال عقل به عنوان از دست دادن تدریجی عملکرد شناختی تعریف می شود. شناسایی عوامل خطر مرتبط با اختلال شناختی برای کاهش بار زوال عقل حیاتی است. تحقیقات قبلی ارتباط بین میکروبیوم روده و عملکرد شناختی را نشان داده است، به طوری که حفره دهان دومین جمعیت میکروبی بزرگ در انسان را در خود جای داده است. با این حال، تأثیر میکروبیوتای دهان بر عملکرد شناختی ناشناخته باقی مانده است.

تحقیقات بالینی در مقیاس کوچک در مورد رابطه بین میکروبیوم دهان و بیماری آلزایمر نتایج متناقضی را به همراه داشته است، برخی از آنها تنوع میکروبی دهانی کمتری را در بیماران مبتلا به آلزایمر گزارش کرده اند و برخی دیگر نه.

در مطالعه حاضر، محققان بررسی کردند که آیا میکروب های دهان با عملکرد شناختی در بزرگسالان 60 تا 69 ساله مرتبط هستند یا خیر.

این تیم داده های مقطعی بررسی سلامت و تغذیه ملی سال های 2011-2012 (NHANES) را تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان نمونه های شستشوی دهانی را ارائه کردند که محققان از آن ها اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) را برای واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و تعیین توالی استخراج کردند. محققان میکروبیوتای دهان را بر اساس توالی یابی ریبونوکلئیک اسید ریبوزومی (RNA) 16S مشخص کردند.

آزمون های شناختی شامل کنسرسیوم برای ایجاد یک ثبت برای بیماری آلزایمر Consortium to Establish a Registry for Alzheimers Disease (CERAD) - یادآوری تاخیری Delayed Recall (DR) و یادآوری فوری Immediate Recall (IR)، تست جایگزینی نماد رقم Digit Symbol Substitution Test (DSST) و تست تسلط حیوانی Animal Fluency Test (AFT) بود. محققان همچنین تغییرات ذهنی حافظه را طی یک سال ارزیابی کردند. آنها از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای تعیین نسبت شانس odds ratios (OR) برای رابطه بین تنوع آلفا و معیارهای شناختی استفاده کردند.

محققان تفاوت های تنوع بتا را با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (PERMANOVA) تجزیه و تحلیل کردند. آنها انواع توالی آمپلیکون مشاهده شده amplicon sequence variants (ASVs)، تخمین غنای گونه ها را به عنوان معیار شاخص تنوع آلفا به کار بردند. ارزیابی تنوع بتا ساختارهای جامعه میکروبی را بین گروه ها مقایسه کرد.

متغیرهای کمکی مطالعه شامل سن، جنس بیولوژیکی، نژاد، شاخص توده بدنی، پیشرفت تحصیلی، وضعیت فقر، مصرف الکل، وضعیت سیگار کشیدن، فعالیت بدنی، دیابت و فشار خون بالا بود. محققان فقر را با استفاده از نسبت فقر به درآمد (PIR) و فعالیت بدنی را با استفاده از پرسشنامه جهانی فعالیت بدنی ارزیابی کردند. آنها سابقه سکته مغزی را با استفاده از پرسشنامه وضعیت پزشکی تعیین کردند.

این مطالعه شامل 605 فرد با میانگین سنی 64 سال بود. 77 درصد سفیدپوستان غیر اسپانیایی بودند و 70 درصد به تحصیلات دبیرستانی رسیده بودند. میانگین نمرات CERAD-DR، CERAD-IR، DSST و AFT به ترتیب 6.40، 20، 58 و 20 بود. محققان نمرات شناختی کمتری را در میان افراد مسن تر و افراد کم تحرک با سطح تحصیلات پایین تر، درآمد خانواده، فشار خون بالا و دیابت که در زمان کنونی سیگار می کشیدند، مشاهده کردند.

تنوع آلفای میکروبی دهان با DSST همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. افراد با تنوع آلفای بالاتر در میکروبیوم دهان خود احتمال بیشتری برای عملکرد شناختی بهتر با استفاده از DSST (OR تعدیل شده، 2.4) و احتمال کمتری برای تجربه تغییرات ذهنی در حافظه (OR تعدیل شده، 0.4) نشان دادند. علاوه بر این، تنوع بتا ارتباط آماری معناداری را برای عملکردهای شناختی تعیین شده با استفاده از DSST و تغییرات ذهنی در حافظه نشان داد.

دیس بیوز میکروبی دهان و اختلال عملکرد شناختی ممکن است با التهاب سیستمیک همراه باشد، در افرادی که دارای اختلال شناختی متوسط ​​هستند سطوح التهابی بیشتری را نشان می دهند. تغییرات در میکروبیوتای دهان ممکن است منجر به زوال شناختی و زوال عقل شود. بیماری پریودنتال، ناشی از دیس بیوز میکروبی دهان، با تعداد بالای نوتروفیل ها و واسطه های پیش التهابی همراه است. با این حال، درمان پریودنتال گسترده می تواند شاخص های التهابی سیستمیک را کاهش دهد. تیترهای کمپیلوباکتر رکتوس و پورفیروموناس ژنژیوالیس (Campylobacter rectus and Porphyromonas gingivalis) با بروز بیماری آلزایمر مرتبط هستند.

این مطالعه نشان داد که میکروبیوتای دهان با حافظه ذهنی و عملکرد اجرایی در میان افراد مسن ساکن ایالات متحده مرتبط است و از محور دهان و مغز حمایت می کند. تنوع آلفای میکروبیوم دهان به شدت با Digit Symbol Substitution Test، یک تست عملکرد اجرایی مرتبط بود. رفتارهای بهداشتی مانند تمیزی دندان، سیگار کشیدن و غذا می تواند بر میکروبیوم دهان تأثیر بگذارد.

با این حال، اندازه های نمونه انسانی بزرگتر و تحقیقات طولانی مدت برای تأیید این نتایج مورد نیاز است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که دیسبیوز دهانی بیش از حافظه کلامی بر عملکرد اجرایی تأثیر می گذارد و آن را به یک نشانگر زیستی بالقوه یا هدف درمانی برای زوال شناختی تبدیل می کند. تحقیقات بیشتری برای درک فرآیندهای پشت این روابط و حوزه های شناختی که بیشتر تحت تأثیر میکروبیوتای دهان هستند، مورد نیاز است.