ارتباط دیس بیوز میکروبیوم روده کوچک و چاقی

به گزارش روابط پایگاه اطلاع رسانی علوم آزمایشگاهی ایران، محققان Cedars-Sinai تغییرات قابل توجهی در میکروب های روده کوچک شناسایی کرده اند که به شدت با وزن های مختلف بدن، از شاخص توده بدنی طبیعی یا BMI، تا داشتن چاقی مرتبط است.

میکروبیوم روده شامل باکتری ها، قارچ ها و ویروس هایی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند. عدم تعادل در این جمعیت های میکروبی قبلاً در نمونه مدفوع بیماران مبتلا به بیماری های مرتبط با چاقی مشاهده شده بود. به گفته محققان، این اولین مطالعه ای است که به طور کامل میکروبیوم روده کوچک را در وزن طبیعی، اضافه وزن و چاقی بررسی می کند.

با استفاده از تکنیک های تخصصی، ما متوجه شدیم که روده کوچک به طور قابل توجهی و به طور خاص در شرکت کنندگانی که دارای اضافه وزن یا چاقی بودند، در مقایسه با افراد دارای وزن طبیعی، تغییر کرده است.

بسیاری از عملکردهای مرتبط با متابولیسم غذا و جذب مواد مغذی در روده کوچک همگرا می شوند، مانند بسیاری از عملکردهای غدد درون ریز و ایمنی که ممکن است بر افزایش وزن تأثیر بگذارند. ماتور، مدیر مرکز آموزش سرپایی دیابت گفت: ما فکر می کنیم که تغییرات در تعادل جمعیت های میکروبی روده کوچک ممکن است تأثیر بیشتری بر افزایش وزن و ایجاد چاقی داشته باشد.

محققان با استفاده از نمونه های به دست آمده از esophagogastroduodenoscopies، نمونه های خون و پرسش نامه های بیمار، میکروبیوم های روده کوچک ۲۱۴ بیمار را که بر اساس شاخص توده بدن طبقه بندی شده بودند، بررسی کردند. شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس دستورالعمل های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) طبقه بندی شدند: وزن نرمال با BMI 18.5-24.9، افراد دارای اضافه وزن BMI 25-29.9، و برای افرادی که به عنوان چاق طبقه بندی شده بودند، با BMI برابر 30 یا بالاتر.

جمعیت میکروبی دوازدهه، اولین قسمت روده کوچک که در آن جذب تغذیه آغاز می شود، در هر سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. یک یافته کلیدی این بود که یک جمعیت باکتریایی، لاکتوباسیلوس، در دوازدهه، در افراد دارای اضافه وزن یا چاق، ارتباط های متفاوت و بسیار ویژه گونه ای را نشان داد. این تغییرات میکروبیومی مرتبط با افزایش وزن ممکن است از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد زیرا بسیاری از مردم به طور منظم محصولات حاوی لاکتوباسیلوس از جمله غذاهای لبنی، پروبیوتیک ها و غذاهای گیاهی خاص مانند تمپه تخمیر شده را مصرف می کنند.

محققان بر این باورند که درک تأثیرات و فعالیت میکروب هایی که میکروبیوم روده کوچک ما را پر می کنند ممکن است مسیر مهمی برای بهبود سلامت و زندگی میلیون ها نفر باشد.

مارک پیمنتل، متخصص گوارش و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: شناسایی تغییرات در جمعیت و فعالیت گونه های میکروبی روده کوچک مرتبط با اضافه وزن یا چاقی بخشی از یک ابتکار کلیدی برای توسعه اهداف درمانی جدید و شخصی سازی پزشکی است.

ارائه شده توسط مرکز پزشکی Cedars-Sinai