لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان

آزمایشگاه پارس دکتر جزایری اهواز

آزمایشگاه ژنتیک نرگس اهواز

آزمایشگاه شفا شوشتر

آزمایشگاه مهردکتر صمدی اهواز

آزمایشگاه ارسطو اهواز

آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی(ره) دزفول

آزمایشگاه کلینیک امام رضا(ع) شوش

آزمایشگاه درمانگاه امام علی(ع) دزفول

آزمایشگاه ایثارگران بسیج 2 اهواز

آزمایشگاه دانش اهواز

آزمایشگاه دکتر پیمبرنیا بهبهان

آزمایشگاه دکتر امین اندیمشک

آزمایشگاه دکتر باقر رامهرمز

آزمایشگاه دکتر برزن (دانش) دزفول

آزمایشگاه دکتر توانایی بهبهان

آزمایشگاه دکتر جلالی اهواز

آزمایشگاه دکتر جمالی دزفول

آزمایشگاه دکتر حقیقت نژاد آبادان

آزمایشگاه دکتر حیدری گتوند شوشتر

آزمایشگاه دکتر رشیدیان دزفول

آزمایشگاه دکتر روزی طلب بهبهان

آزمایشگاه دکتر زارعی رامهرمز

آزمایشگاه دکتر ساکی اهواز

آزمایشگاه دکتر شعاعی شادگان

آزمایشگاه دکتر شفیعی نیا دزفول

آزمایشگاه دکتر صحتی آبادان

آزمایشگاه دکتر صدقی اهواز

آزمایشگاه دکتر طاهری بهبهان

آزمایشگاه دکتر عصاریان دزفول

آزمایشگاه دکتر عطار دزفول

آزمایشگاه دکتر فرجادنیا دزفول

آزمایشگاه دکتر فرخ نیا اهواز

آزمایشگاه دکتر لبیب زاده شوشتر

آزمایشگاه دکتر مجدی نسب دزفول

آزمایشگاه دکتر مرسلی خرمشهر

آزمایشگاه دکتر مساح آبادان

آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز

آزمایشگاه دکتر ملائکه اهواز

آزمایشگاه دکتر موسوی ماهشهر

آزمایشگاه دکتر نقاش (زیتون) اهواز

آزمایشگاه دی کلینیک اهواز

آزمایشگاه رازی آبادان

آزمایشگاه رازی اندیمشک

آزمایشگاه رازی اهواز

آزمایشگاه سلامت شوشتر

آزمایشگاه سینا آبادان

آزمایشگاه سینا دکتر صدریان اهواز

آزمایشگاه شفا دزفول

آزمایشگاه درمانگاه شهید حکیم اهواز

آزمایشگاه مهر دکتر مدیحی اهواز

آزمایشگاه نورژن اهواز

آزمایشگاه بیمارستان آدانا اهواز

آزمایشگاه بیمارستان آریا اهواز

آزمایشگاه آیت الله نبوی دزفول

آزمایشگاه بیمارستان اروند اهواز

آزمایشگاه بیمارستان الهادی شوشتر

آزمایشگاه بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه

آزمایشگاه بیمارستان امید لالی

آزمایشگاه بیمارستان شهید بقایی اهواز

آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) ناجا اهواز

آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر

آزمایشگاه بیمارستان دکتر گنجویان دزفول

آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز

آزمایشگاه بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری

آزمایشگاه بیمارستان علامه کرمی اهواز

آزمایشگاه بیمارستان فریده بهبهانی بهبهان

آزمایشگاه کلینیک ابوذر اهواز

آزمایشگاه بیمارستان نظام مافی اهواز

آزمایشگاه بیمارستان17 شهریور آبادان

آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر

آزمایشگاه بیمارستان مهر اهواز

آزمایشگاه پاستور آبادان

آزمایشگاه نورژن اهواز

آزمایشگاه کیوان اهواز