لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان تهران

آزمایشگاه پلی کلینیک شهید حیدری تهران

آزمایشگاه مرکز آموزشی پزشکی درمانی 15 خرداد تهران

آزمایشگاه درمانگاه 15 شعبان تهران

آزمایشگاه بیمارستان 502 نیروی زمینی ارتش تهران

آزمایشگاه بیمارستان ابن سینا تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی ابوذر تهران

آزمایشگاه احسان تهران

آزمایشگاه اردیبهشت تهران

آزمایشگاه بیمارستان فرمانیه

آزمایشگاه بیمارستان اختر تهران

آزمایشگاه کلینیک التیام تهران

آزمایشگاه بیمارستان یاس سپید تهران

آزمایشگاه درمانگاه امید بهشت تهران

آزمایشگاه دکتر یونسی تهران

آزمايشگاه دانش تهران

آزمایشگاه دکتر یوسفی تهران

آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی الیا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اوستا تهران

آزمايشگاه درمانگاه حضرت ابوالفضل تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی یاس تهران

آزمایشگاه امیران تهران

آزمایشگاه بیمارستان پارس تهران

آزمایشگاه درمانگاه ولیعصر(عج) تهران

آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر(عچ) ناجا تهران

آزمایشگاه نور تهران

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی اندیشه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مبنای دانش تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارک قیطریه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاس تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پامچال تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتولب تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی آرامش تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی آزادی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ابن سینا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نگین تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایثار تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ایران تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خزانه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی دکتر صالحیان تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر تاجیک تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی قصر تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مزرداران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نگین پویا ونک

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور دانش تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوید تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکان تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر تیموری تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر شهیدی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر وصال تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی سعادت آباد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعید تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شرق تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی غرب تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردوس تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هدف تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی هروی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی هما تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحیدیه تهران

آزمایشگاه پاتولوژی کاوش تهران

آزمایشگاه پاد تهران

آزمایشگاه پارت تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی پارس تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زمانی تهران

آزمایشگاه گندمی تهران

آزمایشگاه آریا تهران

آزمایشگاه آریا تهران

آزمایشگاه آریا شهر تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بینا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب و عروق ملت ایران تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد ( سهروردی)

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی صفا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین تهران

آزمایشگاه پاتولوژِی اکسیر تهران

آزمایشگاه پاتولوژی درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان تهران

آزمایشگاه پونک تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قنبری تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی ساحل تهران

آزمایشگاه ستارخان تهران

آزمایشگاه سنا تهران

آزمایشگاه صدر آزما تهران

آزمایشگاه صدرا تهران

آزمایشگاه صفائیه تهران

آزمایشگاه فرجام تهران

آزمایشگاه قانون تهران

آزمایشگاه قصران شمیرانات

آزمایشگاه کاج تهران

آزمایشگاه کیانشهر تهران

آزمایشگاه ماد تهران

آزمایشگاه معین تهران

آزمایشگاه مهرگان تهران

آزمایشگاه لاوازیه تهران

آزمایشگاه انتقال خون تهران

آزمایشگاه دکتر سرخه ای تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی شفا قرچک

آزمایشگاه تشخیص طبی الزهرا(س) تهران

آزمایشگاه دکتر امامی اهری تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی جام جم تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی جامی تهران

آزمایشگاه جردن تهران

آزمایشگاه جشنواره تهران

آزمایشگاه جلالی تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی جواد تهران

آزمایشگاه جوانه تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی حافظ تهران

آزمایشگاه خادم تهران

آزمایشگاه خانی آباد نو تهران

آزمایشگاه خرازی تهران

آزمایشگاه خطائی تهران

آزمایشگاه خیام شهریار

آزمایشگاه خیریه آودیسیان تهران

آزمایشگاه خیریه المهدی تهران

آزمایشگاه خیریه امام رضا(ع) اسلامشهر

آزمایشگاه خیریه جوادالائمه تهران

آزمایشگاه خیریه امام مجتبی(ع) تهران

آزمایشگاه خیریه شهید موسوی تهران

آزمایشگاه خیریه ولی اله تهران

آزمایشگاه خیریه شهدا لرزاده تهران

آزمایشگاه خیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم تهران

آزمایشگاه خیریه شهرستانی تهران

آزمایشگاه خیریه موسوی کیانی تهران

آزمایشگاه خیریه شهید بهشتی تهران

آزمایشگاه خیریه صالح تهران

آزمایشگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی تهران

آزمایشگاه مرکز هموفیلی ایران تهران

آزمایشگاه داور پناه تهران

آزمایشگاه درمانگاه خیریه امام سجاد(ع) تهران

آزمایشگاه درمانگاه خیریه ولیعصر(عج) تهران

آزمایشگاه بیمارستان ابن سینا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی تهران

آزمایشگاه سپنتا تهران

آزمایشگاه مهپور تهران

آزمایشگاه ویلسون تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولیعصر (عج) تهران

آزمایشگاه ابوذر تهران

آزمایشگاه احسان تهران

آزمایشگاه ارسطو تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی بینش تهران

آزمایشگاه خیریه صاحب کوثر تهران

آزمایشگاه دکتر نرگس ایزدی مود تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی صاحب قرانیه تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی نصرت تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی بیمارستان شهریار تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک بهار تهران

آزمایشگاه افسریه تهران

آزمایشگاه امین تهران

آزمایشگاه ایران پزشک تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی ایران زمین ساوه

آزمایشگاه ایران نوین تهران

آزمایشگاه ایرانپارس تهران

آزمایشگاه بازرگان تهران

آزمایشگاه برنا تهران

آزمایشگاه برنارد تهران

آزمایشگاه بصیر تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی بهراد تهران

آزمایشگاه بهرینگ تهران

آزمایشگاه بهنیا تهران

آزمایشگاه بیمارستان پاسارگاد تهران

آزمایشگاه بیمارستان تهران

آزمایشگاه بیمارستان دی تهران

آزمایشگاه بیمارستان رسالت تهران

آزمایشگاه تخت جمشید تهران

آزمایشگاه تخصصی شهر آرا تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارسه تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پویش تهران

آزمایشگاه آروین تهران

آزمایشگاه ایرانا تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهمن تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی حکمت شهر ری

آزمایشگاه دکتر ناجی تهران

آزمایشگاه شافی تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شایان تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاخ تهران

آزمایشگاه دکتر سبزپوشان تهران

آزمایشگاه دکتر سلاجقه تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی یاس تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی پیام تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی آرژانتین تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی آرین تهران

آزمایشگاه اشراق تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی امیرکبیر تهران

آزمایشگاه بیمارستان جم تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهریار تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی تقوی تهران

آزمایشگاه تهرانسر تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی جلوه تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی خاتم تهران

آزمایشگاه مهرگان تهران

آزمایشگاه دقیق تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر فلاح تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر اسلامشهر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هما تهران

آزمایشگاه پارامیس تهران

آزمایشگاه پردیس تهران

آزمایشگاه پروین تهران

آزمایشگاه چیذر تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرامش تهران

آزمایشگاه آریا طب ورامین

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی شکوفه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهرک امام خمینی (ره) تهران

آزمایشگاه دکتر لسان پزشکی تهران

آزمایشگاه دکتر مهدوی تهران

آزمایشگاه دکتر نام آوری تهران

آزمایشگاه دولت تهران

آزمایشگاه دیبا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رسالت تهران

آزمایشگاه رشد تهران

آزمایشگاه رفعت شهر ری

آزمایشگاه رها تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی روشن تهران

آزمایشگاه ریاضی تهران

آزمایشگاه زکریای رازی شهر ری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی زند تهران

آزمایشگاه زیبا شهر تهران

آزمایشگاه سپهر آزما ایرانیان تهران

آزمایشگاه سانترال تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی سبحان تهران

آزمایشگاه سینا تهران

آزمایشگاه سبز تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

آزمایشگاه آلبرت تهران

آزمایشگاه بیمارستان ساسان تهران

آزمایشگاه بیمارستان مدائن تهران

آزمایشگاه بیمارستان مهر تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی امین تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی بابک تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 3 تهران

آزمایشگاه آنا تهران

آزمایشگاه بهبود تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب تهران

آزمایشگاه شهریار تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پل رومی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر تهران

آزمایشگاه تخت طاووس تهران

آزمایشگاه دریان نو تهران

آزمایشگاه کلینیک تخصصی دیابت تهران

آزمایشگاه دکتر پدرام تهران

آزمایشگاه دکتر امامی تهران

آزمایشگاه دکتر حفیظی تهران

آزمایشگاه دکتر عبدی تهران

آزمایشگاه دکتر علوی تهران

آزمایشگاه سینوهه تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی بهگر تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فاطمه زهرا (س) تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حمیدیه تهران

آزمایشگاه شهید کلانتری تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی کارون تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی تهرانپارس

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مشیری تهران

آزمایشگاه مجتمع بهداشتی درمانی ولیعصر(عج) تهران

آزمایشگاه پزشکی ری نوین شهر ری

آزمایشگاه تشخیص طبی شریعتی تهران

آزمایشگاه شفا ورامین

آزمایشگاه شهباز تهران

آزمایشگاه شهران تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 13 تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه17 تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صادقیه تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی نبرد تهران

آزمایشگاه ظریفی تهران

آزمایشگاه فارابی ظفر تهران

آزمایشگاه فارابی تجریش

آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مرکزی تهران

آزمایشگاه قائم مقام تهران

آزمایشگاه قدس تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی قلهک تهران

آزمایشگاه کوروش تهران

آزمایشگاه کیمیا تهران

آزمایشگاه کیهان تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی لامارک تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی لفلر تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمی تهران

آزمایشگاه خیریه شهید صدر تهران

آزمایشگاه درمانگاه پگاه تهران

آزمایشگاه درمانگاه الیاد تهران

آزمایشگاه درمانگاه بهپویان تهران

آزمایشگاه درمانگاه امام زاده حسن(ع) تهران

آزمایشگاه درمانگاه بهار اندیشه شهریار

آزمایشگاه درمانگاه تخصصی سلامت و دیابت تابان تهران

آزمایشگاه درمانگاه خیریه فرمانفرمائیان تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پارتیان تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر(ص) تهران

آزمایشگاه درمانگاه گلستان غرب تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی گیشا

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ساج تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهدای علی آباد تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی طب الرضا تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرح بخش تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی مهرزاد تهران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ایران تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه8 تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده تهران

آزمایشگاه درمانگاه شهید نبوی شهرری

آزمایشگاه درمانگاه طب الحسن تهران

آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان منطقه8 تهران

آزمایشگاه درمانگاه قاسم ابن الحسن(ع) تهران

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی چهاردانگه تهران

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی مشیریه تهران

آزمایشگاه درمانگاه منطقه19 تهران

آزمایشگاه قدس شهریار

آزمایشگاه درمانگاه استخر تهران

آزمایشگاه بیمارستان آزادی تهران

آزمایشگاه مرکز بهداشت جنوب تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ادیب تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی دکتر حبیبی تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی سروش تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی پارسیان تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنا تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی بهبود تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب تهران

آزمایشگاه لقمان تهران

آزمایشگاه محرابیان تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی مدیکال تهران

آزمایشگاه مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی تهران

آزمایشگاه مرکز بهداشت شمال تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی تهران

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی آهنگ تهران

آزمایشگاه مرکزی شهر ری

آزمایشگاه مسعود تهران

آزمایشگاه مشیریه تهران

آزمایشگاه مهدیه تهران

آزمایشگاه مهر ورامین

آزمایشگاه مهر ایران تهران

آزمایشگاه مهرین تهران

آزمایشگاه موسسه پزشکی غرب تهران

آزمایشگاه میرداماد تهران

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی میلاد ورامین

آزمایشگاه نگرش تهران

آزمایشگاه نگین اختیاریه تهران

آزمایشگاه نارمک تهران

آزمایشگاه وایت تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی ورداورد

آزمایشگاه وزیر پناه اسلامشهر

آزمایشگاه ولی عصر(عج) تهران

آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان تهران

آزمایشگاه یکتا تهران

آزمایشگاه بیمارستان پاستور نو تهران

آزمایشگاه نامی تهران

آزمایشگاه نانو تهران

آزمایشگاه نظری تهران

آزمایشگاه نواب تهران

آزمایشگاه نوبنیاد تهران

آزمایشگاه نیایش تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیما تهران

آزمایشگاه همت تهران

آزمایشگاه پارس شهریار

آزمایشکاه توحید شهریار

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیزاده شهریار

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر فروهر شهریار

آزمایشگاه درمانگاه حکیم خادم آبادی شهریار

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شهریار

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی امیریه شهریار

آزمایشگاه تشخیص پزشکی وحیدیه شهریار

آزمایشگاه تشخیص طبی نژاد اکبری شهریار

آزمایشگاه تشخیص طبی اندیشه شهریار

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خیام شهریار

آزمایشگاه درمانگاه فرهنگ شهریار

آزمایشگاه شقایق تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان ابن سینا تهران

آزمایشگاه کیمیا تهران

آزمایشگاه قدس تهران

آزمایشگاه تخصصی نیکنام تهران

آزمایشگاه آمیتیس تهران

آزمایشگاه آریا تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی نامدار تهران

آزمایشگاه سهند تهران

آزمایشگاه تهران لب

آزمایشگاه جهان کودک تهران

آزمایشگاه زیباشهر تهران

آزمایشگاه دکتر بهرامی نژاد تهران

آزمایشگاه اقدسیه تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر اکبری تهران

آزمایشگاه دکترجوادی قربانی تهران

آزمایشگاه دکتر خسروشاهی تهران

آزمایشگاه نورا تهران

آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی خاورمیانه تهران

آزمایشگاه شفق تهران

آزمایشگاه پیروزی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند تهران

آزمایشگاه مندل تهران

آزمایشگاه خدمات مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین مابا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاتریس تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی استقلال تهران

آزمایشگاه دنا(نیلوفر سابق) تهران

آزمایشگاه مانا تهران

آزمایشگاه مرکز آزمایشگاهی رویش تهران

آزمایشگاه ثمره تهران

آزمایشگاه تخصصی سامان تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ تهران

آزمایشگاه زمرد تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک

آزمایشگاه بقراط تهران

آزمایشگاه فردا تهران

آزمایشگاه به آزما نوین تهران

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد تهران

آزمایشگاه بهداد تهران

آزمایشگاه تشخیص پزشکی شیلا تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد-تهران

آزمایشگاه پزشکی ری

آزمایشگاه‌ پاتوبیولوژی ‌ولیعصر(عج) اسلامشهر

آزمایشگاه فر دانش افسریه

آزمایشگاه فرداد تهران

آزمایشگاه دایانا تهران

آزمایشگاه افشار تهران

آزمایشگاه رودهن

آزمایشگاه ژنتیک دکتر فرهود