لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان آذربایجان شرقی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صدر تبریز

آزمایشگاه نوین تبریز

آزمایشگاه آفتاب تبریز

آزمایشگاه ابن سینا (دکتر منصوری) تبریز

آزمایشگاه الهامی مرند

آزمایشگاه بیرونی (قنبری) تبریز

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی تبریز

آزمایشگاه خصوصی ژنتیک رحمانی تبریز

آزمایشگاه دانش 2 (قهرمانزاده) تبریز

آزمایشگاه فرقانی تبریز

آزمایشگاه مرکز مهر(قاسمی) تبریز

آزمایشگاه مهر بناب

آزمایشگاه نوین ربیعی تبریز

آزمایشگاه پارسا تبریز

آزمایشگاه پاستور (عبیری) تبریز

آزمایشگاه پاستور (شیرزادی) مراغه

آزمایشگاه پایگاه منطقه ای انتقال خون تبریز

آزمایشگاه پلاسما (یعقوبی) تبریز

آزمایشگاه پلی کلینیک تامین اجتماعی میانه

آزمایشگاه پویش (صالحی) تبریز

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی بنیادی تبریز

آزمایشگاه باویلی آذر اهر

آزمایشگاه آراد (رضا زاده) تبریز

آزمایشگاه آنالیز (صالحی) تبریز

آزمایشگاه آنزیم نیکوش تبریز

آزمایشگاه شبستری تبریز

آزمایشگاه دکتر نجاری تبریز

آزمایشگاه تامین اجتماعی 1 تبریز

آزمایشگاه ارک (خوانساری) تبریز

آزمایشگاه پور حبیب تبریز

آزمایشگاه مادر تبریز

آزمایشگاه جم نجفی کیا تبریز

آزمایشگاه حکیم (ابراهیم زاده) تبریز

آزمایشگاه درمان (قائم مقامی) تبریز

آزمایشگاه پاستور نو (مطیعی) تبریز

آزمایشگاه ابوطالب (شجاع الساداتی) تبریز

آزمایشگاه بوعلی تبریز

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی ولی امر تبریز

آزمایشگاه درمانگاه فجر یک تبریز

آزمایشگاه دکتر آرمی تبریز

آزمایشگاه دی (دادگر) تبریز

آزمایشگاه رئوفی تبریز

آزمایشگاه رادمنش مراغه

آزمایشگاه رهبری تبریز

آزمایشگاه رویان (دکتر امینی) تبریز

آزمایشگاه سهند خونساری تبریز

آزمایشگاه صفا تبریز

آزمایشگاه طوسی (محمدی) تبریز

آزمایشگاه عبدی تبریز

آزمایشگاه مهر تبریز

آزمایشگاه میلاد (فرشبافی) تبریز

آزمایشگاه نجاری تبریز

آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین خیریه تبریز

آزمایشگاه کلینیک تخصصی محدث اردبیلی تبریز

آزمایشگاه بیمارستان ارتش تبریز

آزمایشگاه بیمارستان الزهرا(س) تبریز

آزمایشگاه بیمارستان بهبود تبریز

آزمایشگاه بیمارستان رازی تبریز

آزمایشگاه بیمارستان سینا تبریز

آزمایشگاه بیمارستان شفا تبریز

آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز

آزمایشگاه بیمارستان شهدا تبریز

آزمایشگاه بیمارستان شهریار تبریز

آزمایشگاه بیمارستان بهبود تبریز

آزمایشگاه کلینیک تخصصی شماره 4 ضرغامی تبریز

آزمایشگاه بیمارستان کودکان تبریز

آزمایشگاه بیمارستان علوی تبریز

آزمایشگاه تشخیص طبی پلاسما تبریز

آزمايشگاه دکتر شبستري تبریز

آزمايشگاه مدیکا تبریز

آزمايشگاه آنزیم تبریز

آزمايشگاه ابن سینا تبریز

آزمایشگاه پلاکت تبریز

آزمایشگاه نمونه تبریز